انجمنآزشیو چت
avatar
هيشكي نيس !
۰۲ مهر ۰۱:۴۸
avatar
@alilolo عمرا من خودمو بچه مثبت نشون بدم عععییییی22
۰۱ مهر ۲۲:۱۴
avatar
@alilolo نه حاجی وسطا سال برنامه های پیچوندن و اینا تغییر میکنه ، ما با برنامه پیش میریم داداش 4
۰۱ مهر ۲۲:۱۳
avatar
سلام @google :/
۰۱ مهر ۲۱:۳۴
avatar
باید بعدا رو جمله بندیم کار کنم :/
۰۱ مهر ۲۱:۳۱
avatar
یعنی یه معلم فارسی داریم.....وقتی حرف میزد ، سرجام خشک میشدم :/
۰۱ مهر ۲۱:۲۶
avatar
@jesika.lavis دیگه همین اول مهری خودتونو نشون ندین اولا مثبت نشون بدین تا وسطسال بتونین قشنگ خوب بپیچونین
۰۱ مهر ۲۰:۰۸
avatar
@alilolo علیک
۰۱ مهر ۲۰:۰۰
avatar
@(...) وااای اره دقیقا ، از همین اول صبی گیر دادن بمون ، ولی خدا رو شکر یکیشونو تونستم بپیچونم 4
۰۱ مهر ۲۰:۰۰
avatar
ای بابا
۰۱ مهر ۱۹:۵۸
avatar
یه مشت معلم ** گیر ما اقتادن :/
۰۱ مهر ۱۹:۳۰
avatar
سلام
۰۱ مهر ۱۹:۲۴
avatar
خی خی خی
۰۱ مهر ۱۹:۲۱
avatar
106
۰۱ مهر ۱۹:۲۱
avatar
:-؟؟
۰۱ مهر ۱۹:۲۱
avatar
یووووهاه هاه هاه
۰۱ مهر ۱۹:۲۰
avatar
45
۰۱ مهر ۱۹:۲۰
avatar
:-W
۰۱ مهر ۱۹:۲۰
avatar
عه چه باهالن
۰۱ مهر ۱۹:۱۸
avatar
61
۰۱ مهر ۱۹:۱۸